Back to Home
 Monitoring Report - Indonesian Radio Stations -
September, 2013
 Sound file ( MP3 ) 4870kHz  RRI-Wamena on September 7 at 1059-1100.  Local news.
 Sound file ( MP3 ) 4870kHz  RRI-Wamena on September 5 at 1226-1227.  OM ID " Pro Satu, RRI Wamena " , Kang GURU Indonesia.
 Result of monitor on Short Wave
 3325kHz RRI-Palangka Raya
  - 1000 - 1700* *2200v -  Cannot hear seasonally in Japan.
Sep 01   -1030-1701* LA.  LN at 1101, 1402.  JN at 1200.
Sep 02   -1030-1705* LA.  LN at 1101, 1401.  JN at 1205.
Sep 03   -1100-1700* LA.  LN at 1401.  JN at 1201.
Sep 04   -1100-1653*  LN at 1102, 1359.  JN at 1200.
Sep 05   -1100-1700* LA.  (LN) at 1101.  LN at 1402.  JN at 1200.
Sep 06   -1030-1702* LA.  LN at 1400.  JN at 1200.
Sep 07   -1030-1704* LA.  LN at 1100, 1403.  JN at 1201.
Sep 08   -1030-1659* LA.  LN at 1100, 1402.  JN at 1200.
Sep 09   -1030-1702* LA.  LN at 1100, 1402.  JN at 1200.
Sep 10   -1100-1702* LA.  LN at 1101, 1400.  JN at 1200.
Sep 11   -1030-1701* LA.  LN at 1101, 1404.  JN at 1159. 
Sep 12   -1030-1700* LA.  LN at 1101, 1401.  JN at 1200.
Sep 13   -1030-1855* LA.  LN at 1101, 1402.  JN at 1200.
Sep 14   -1030-1702* LA.  LN at 1101, 1402.  JN at 1200.
Sep 15   -1030-1659* LA.  LN at 1101, 1402.  JN at 1200.
Sep 16   -1030-1537*  LN at 1102, 1401.  JN at 1159.
Sep 17   -1000-1701* LA.  LN at 1101, 1402.  JN at 1201.
Sep 18   -1000-1702* LA.  LN at 1100, 1401.  JN at 1200.
Sep 19   -1030-1700* LA.  LN at 1101, 1402.  JN at 1201.
Sep 20   -1100-1704* LA.  LN at 1101, 1400.  JN at 1200.
Sep 21   -1030-1703* LA.  LN at 1100, 1401.  JN at 1200.
Sep 22   -1030-1700* LA.  LN at 1103, 1401.  JN at 1201.
Sep 23   -1030-1702* LA.  LN at 1100, 1401.  JN at 1200.
Sep 24   -1030-1701* LA.  LN at 1102, 1401.  JN at 1200.
Sep 25   -1000-1702* LA.  LN at 1101, 1402.  JN at 1200.
Sep 26   -1030-1700* LA.  (LN) at 1101.  LN at 1402.  JN at 1200.
Sep 27   -1030-1701* LA.  LN at 1101, 1401.  JN at 1200.
Sep 28   -1030-1704* LA.  LN at 1100, 1403.  JN at 1200.
Sep 29   -1000-1702* LA.  LN at 1101, 1401.  JN at 1201.
Sep 30   -1030-1704* LA.  LN at 1100, 1401.  JN at 1201.
 3345kHz RRI-Ternate
    - 1000 - 1500* *2000v - 2100 -
Sep 01   -1000-1501* LA.  LN at 1100.     *2013 Koran.
Sep 02   ( No signal at 1000 )  *1111-1459*  JN at 1200.   *2021 Music.
Sep 03   -1000-1502* LA.  LN at 1100.   *2010 Koran.
Sep 04   -1000-1502* LA.  LN at 1100.  JN at 1200.   *2005 Opening theme.
Sep 05   -1000-1503* LA.  LN at 1100.  JN at 1200.   Carrier at 2032-
Sep 06   -----   -----
Sep 07   -1000-1501* LA.  LN at 1102.   *2007 Koran.
 4750kHz RRI-Makassar
    - 1000 - 1600* *2100 - 
Sep 01   -1000-1555* LA.  LN at 1059.  JN at 1200.   *2059 NA.  Opening theme at 2100.
Sep 02   -1000-1557* (BN) after LA.  LB at 1059.  JN at 1200.   Carrier at 2100-
Sep 03   -1000-1600c/off  JN at 1200.   Carrier at 2057-
Sep 04   -1000-1558c/off  Tentative logging.   Carrier at 2055-  OM talk at 2100.  Tentative logging.
Sep 05   -1000-1557* BN after LA.  JN at 1200.   Carrier at 2058-
Sep 06   -1000-1556* LA.  LN at 1059.  JN at 1200.   Carrier at 2056-
Sep 07   -1000-1556* LA.   Carrier at 2101-
Sep 08   -1000-1556* LA.  LN at 1059.  JN at 1200.   Carrier at 2051-
Sep 09   -1000-1558c/off  LN at 1100.  JN at 1200.   *2057 Opening theme.
Sep 10   -1000-1556* BN after LA.  JN at 1200.   Carrier at 2059-
Sep 11   -1000-1500-  JN at 1159.   Carrier at 2056-
Sep 12   -1000-1557* LA.  LN at 1059.  JN at 1200.   Carrier at 2101-
Sep 13   -1000-1555* BN after LA.  JN at 1200.   Carrier at 2057-
Sep 14   -1000-1557* BN after LA.  JN at 1200.   ----- ( -2100-2115- )
Sep 15   -1000-1555* LA.  (LN) at 1059.  JN at 1200.   Carrier at 2059-
Sep 16   -1000-1558* BN after LA.  LB at 1058.  JN at 1159.   Carrier at 2107-
Sep 17   -1000-1601* BN after LA.  JN at 1200.   Carrier at 2056-
Sep 18   -1000-1553* LA.  JN at 1200.   Carrier at 2059-
Sep 19   -1000-1559* BN after LA.  JN at 1200.   Carrier at 2056-
Sep 20   -1000-1558* LA.  LB at 1059.  JN at 1200.   ----- ( -2100-2115- )
Sep 21   -1000-1555* LA.  LB at 1100.  JN at 1200.   *2055 NA.  Opening theme at 2057.
Sep 22   -1000-1555* LA.  LB at 1059.  JN at 1200.   Carrier at 2059-
Sep 23   -1000-1557* LA.  LB at 1059.  JN at 1200.   Carrier at 2052-
Sep 24   -1000-1557* BN after LA.  LB at 1058.  JN at 1200.   *2059 NA.  Opening theme at 2101.
Sep 25   -1000-1556* LA.  (LB) at 1059.  JN at 1200.   Carrier at 2058-
Sep 26   -1000-1557* LA.  LB at 1058.  JN at 1200.   *2057 Opening theme.
Sep 27   -1000-1556* LA.  LB at 1059.  JN at 1200.   *2059 NA.  Opening theme at 2101.
Sep 28   -1000-1557* NA.  JN at 1200.   *2059 NA.
Sep 29   -1000-1556* LA.  LB at 1100.  JN at 1200.   Carrier at 2104-
Sep 30   -1000-1558* BN after LA.  JN at 1200.   Carrier at 2057-
 4870kHz RRI-Wamena
    - 1000 - 1500* *2000v - 2100 -
Sep 01   -1000-1459* LA.  LN at 1057.  JN at 1202.   *2033 YL talk.  Tentative logging.
Sep 02   -1000-1455*  LN at 1100.  JN at 1200.   *2036 Pops.  Tentative logging.
Sep 03   -1000-1502* LA.  LN at 1102.  JN at 1200.   Carrier at 2035-
Sep 04   -1000-1457* LA.  LN at 1058.  JN at 1200.   *2020 Local music.  Tentative logging.
Sep 05   -1000-1458* LA.  LN at 1057.  JN at 1200.  KGI at 1226.   Carrier at 2037-  Heavy QRM of OTH radar.
Sep 06   -1000-1503* LA.  LN at 1058.  JN at 1200.   *2022 Pops.  Tentative logging.
Sep 07   -1000-1455* LA.  LN at 1059.   Weak carrier at 2057-
Sep 08   -1000-1500* LA.  LN at 1059.  JN at 1200.   Weak carrier at 2046-
Sep 09   -1000-1457* LA.  LN at 1057.  JN at 1200.   Carrier at 2037-
Sep 10   -1000-1454*  LN at 1058.  JN at 1200.   *2021 Pops.
Sep 11   -1000-1458* LA.  LN at 1059.  JN at 1159.   *2016 Pops.
Sep 12  -1000-1457* LA.  LN at 1059.  JN at 1200.  KGI at 1227.   *2038 Pops.  Tentative logging.
Sep 13   -1000-1500* LA.  LN at 1101.  JN at 1200.   *2008 Pops.
Sep 14   -1000-1458c/off  LN at 1057.   -----  ( OTH radar )
Sep 15   -1000-1458* LA.  JN at 1200.   *2015 Pops.
Sep 16   -1000-1500* LA.  LN at 1100.  JN at 1159.   *2035 Pops.  Tentative logging.
Sep 17   -1000-1458* LA.  LN at 1059.  JN at 1200.   *2014 Pops.
Sep 18   -1000-1501* LA.  LN at 1101.  JN at 1200.   *2026 YL talk.
Sep 19   -1000-1113*  LN at 1058.
  *1215-1458* LA.  JN at 1215-1222.  KGI at 1232.
  Carrier at 2029-  Heavy QRM of OTH radar.
Sep 20   -1000-1500* LA.  LN at 1059.  JN at 1200.   *2034 YL talk.  Tentative logging.
Sep 21   -1000-1457* LA.  LN at 1059.     *2016 Pops.
Sep 22   -1000-1458* LA.  LN at 1058.  JN at 1200.   Carrier at 2037-
Sep 23   -1000-1500* LA.  LN at 1058.  JN at 1202.   *2022 Pops.  Tentative logging.
Sep 24   -1000-1458* LA.  LN at 1058.  JN at 1200.   *2027 Pops.  Tentative logging.
Sep 25   -1000-1500* LA.  LN at 1100.  JN at 1200.   *2028 Pops.  Tentative logging.
Sep 26   -1000-1436*  LN at 1100.  JN at 1200.  KGI at 1229.   -----
Sep 27   -1000-1457* LA.  LN at 1102.  JN at 1200.   *2015 Pops.
Sep 28   -1000-1458* LA.  LN at 1059.   *2031 Pops.  Tentative logging.
Sep 29   -1000-1456*  LN at 1057.  JN at 1200.   Carrier at 2033-  Heavy QRM of OTH radar.
Sep 30   -1000-1457* LA.  LN at 1058.  JN at 1201.   -----
 7290kHz RRI-Nabire
    - 0800v* -  -----
Sep 01   -----
Sep 02   -0800-0855*  Tentative logging.
Sep 03   -----
Sep 04   -----
Sep 05   Weak carrier at -0800-0804.
Sep 06   -0800-0914*  Koran at 0900.  Tentative logging.
Sep 07   Weak carrier at -0800-0812.
Sep 08   -0800-0844*  Tentative logging.
Sep 09   -0800-0844*  Tentative logging.
Sep 10   -----
Sep 11   -----
Sep 12   Weak carrier at -0800-0807.
Sep 13   -0800-1001*  Koran at 0857.  Tentative logging.
Sep 14   -0800-0823*   Tentative logging.
Sep 15   -----
Sep 16   -0800-0814*   Tentative logging.
Sep 17   Weak carrier at -0800-0804.
Sep 18   -0800-0834*   Tentative logging.
Sep 19   -----
Sep 20   -----
Sep 21   -0800-0843*  Tentative logging.   ( Weak signal at +0810-0843* on 6125.2kHz )
Sep 22   -0800-0923*  Koran at 0853.  Tentative logging.
Sep 23   -0800-0905*  Koran at 0851.  Tentative logging.
Sep 24   -----
Sep 25   -----
Sep 26   Weak carrier at -0759.
Sep 27   -0800-0818*  Tentative logging.  
Sep 28   -0800-0812*  Tentative logging.  
Sep 29   -0800-0931*  Koran at 0851.  Tentative logging.
Sep 30   -0800-0816*  Tentative logging.  
 9680kHz RRI-Jakarta, Siaran Pro 4
    - 0830 - 1500* *2200v - 2300 -
Sep 01   -0830-1503*   *2215 Koran.  JN at 2300.
Sep 02   -0900-1512*  JN at 1200.   *2205 JN.
Sep 03   -0830-1504*  JN at 1200.   *2225  YL talk.
Sep 04   -0830-1501*   *2211 OM talk.  JN at 2300.
Sep 05   -0830-1503*  JN at 1200.   *2207 JN.  JN at 2300.
Sep 06   -0830-1457*  JN at 1200.   *2220 Koran, JG.  JN at 2300.
Sep 07   -0900-1500*   *2210 JN.
Sep 08   -0830-1502*     *2227 (OM talk)  JN at 2300.
Sep 09   -0830-1210- ( No signal at 1255 )  JN at 1200.   *2240 OM talk.  JN at 2300.
Sep 10   -0830-1508*  JN at 1200.   *2216 Koran.  JN at 1200.
Sep 11   -0830-1504*   *2225 OM talk.  JN at 2300.
Sep 12   -0830-1458*   *2226 OM talk.
Sep 13   -0800-1503*  JN at 1200.   *2222 YL talk.  JN at 2300.
Sep 14   -0830-1508*  JN at 1200.   *2215 Koran.  (JN) at 2300.
Sep 15   -0900-1457*  JN at 1200.   *2225 OM talk.  JN at 2300.
Sep 16   -0830-1504*  JN at 1159.   *2207 JN.
Sep 17   -0830-1501*   *2244 OM talk.  JN at 2300.
Sep 18   -0830-1458*   -----  ( -2200-2315- )
Sep 19   -0830-1502*  (JN) at 1200.   *2219 Koran.  JN at 2300.
Sep 20   -0900-1503*  JN at 1200.   *2217 Koran.  JN at 2300.
Sep 21   -0830-1457*   *2232 YL talk.  JN at 2300.
Sep 22   -0830-1503*  JN at 1200.   *2215 Koran.  JN at 2300.
Sep 23   -0830-1500*   *2215 YL talk, Koran.
Sep 24   -0830-1500*  JN at 1200.   *2214 Koran.  JN at 2300.
Sep 25   -0830-1503*  JN at 1200.   *2213 Koran.  JN at 2300.
Sep 26   -0830-1502*  JN at 1200.   *2211 JN.  JN at 2300.
Sep 27   -0830-1513*   *2204 JN.  JN at 2300.
Sep 28   -0900-1504*   *2206 JN.  JN at 2300.
Sep 29   -0830-1510*   *2214 Koran.  JN at 2300.
Sep 30   -0830-1559*   *2209 JN.  JN at 2300.
 
 Voice of Indonesia
  VOI - language
*1000 - 2100*
Sep 01   9526kHz   *0947 - 2100*
   0947 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 SS  1800 GG  1900 EE  (2000) FF  2100 JJ.
Sep 02   9526kHz   *0951 - 2114*
   0951 EE  1101 CC  1201 JJ  1255 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 SS  1800 GG  1900 (EE)  2000 FF  2100 JJ.
Sep 03   9526kHz   *0947 - 2100*
   0947 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1401 IN  1501 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG  1901 EE  2001 FF.
Sep 04   9526kHz   *0945 - 2104*
   0945 EE  1101 CC  1201 JJ  (1254) EE  1406 IN  1506 CC  1606 AA  1706 SS  1806 GG  1906 EE  2006 FF.
Sep 05   9526kHz   *0947 - 2101*
   0947 EE  1102 CC  1202 JJ  1302 EE  1402 IN  1502 CC  1602 AA  1702 SS  1802 GG  1902 EE  2002 FF.
Sep 06   9526kHz   *0945 - 2100*
   0945 EE  1058 CC  1158 JJ  1301 EE  1402 IN  1502 CC  1602 AA  1702 SS  1802 GG  1902 EE  2002 FF.
Sep 07   9526kHz   *0949 - 2110*
   0949 EE  1058 CC  1203 JJ  1301 EE  1401 IN  1501 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG  1901 EE  2001 FF  2101 JJ.
Sep 08   9526kHz   *0950 - 2102*
   0950 EE  1102 CC  1202 JJ  1302 EE  1402 IN  1502 CC  1602 AA  1702 SS  1802 GG  1902 EE  2002 FF.
Sep 09 .  9526kHz   *0952 - 2106*
   0952 EE  1101 CC  1201 JJ  1304 EE  1404 IN  1504 CC  1604 AA  1704 SS  1804 GG  1904 EE  2004 FF  2104 JJ.
Sep 10 .  9526kHz   *0948 - 2100*
   0948 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 SS  1800 GG  1900 EE  2000 FF  2100 JJ.
Sep 11 .  9526kHz   *0951 - 2100*
   0951 EE  1108 CC  1206 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 SS  1800 GG  1900 EE  2000 FF.
Sep 12 .  9526kHz   *0944 - 2100*
   0944-1200- EE  12?? JJ  1302 EE  1402 IN  1502 CC  1602 AA  1702 SS  1802 GG  1902 EE  (2002) FF.
Sep 13   9526kHz   *0948 - 2109*
   0948 EE  1105 CC  1205 JJ  1304 EE  1403 IN  1503 CC  1603 AA  1703 SS  1803 GG  1903 EE  2003 FF  2103 JJ.
Sep 14   9526kHz   *0957 - 2100*
   0957 EE  1101 CC  1201 JJ  1301 EE  1401 IN  1501 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG  1901 EE  (2001) FF.
Sep 15   9526kHz   *0938 - 2100*
   0938 EE  1101 CC  1201 JJ  1301 EE  1401 IN  1501 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG  1901 EE  (2001) FF.
Sep 16   9526kHz   *0950 - 2010-  ( No signal at 2055 )
   0950 EE  1102 CC  1202 JJ  1303 EE  1403 IN  1503 CC  1603 AA  1703 SS  1803 GG  1903 EE  2003 FF.
Sep 17   9526kHz   *0950 - 2100*
   0950 EE  1103 CC  1200 JJ  1302 EE  1401 IN  1501 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG  1901 EE  (2001) FF.
Sep 18   9526kHz  *0948 - 1606*  ( Carrier at 1606-1810-,  no carrier at 1855 ) 
   0948-11??  EE   1155-12?? JJ   12??-1403 EE   1403-1503 IN   1503-1603 CC   1603-1606 AA.
Sep 19   9526kHz   *0949 - 2101*
   0949 EE  1101 CC  1201 JJ  1305 EE  1401 IN  1501 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG  1901 EE  2001 FF.
Sep 20   9526kHz   *0950 - 2106*
   0950 EE  1103 CC  1203 JJ  1303 EE  1401 IN  1501 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG  1901 EE  (2001) FF  2101 JJ.
Sep 21   9526kHz   -0942 - 2010-  ( 2111c/off )
   0942 EE  1103 CC  1203 JJ  1301 EE  1401 IN  1501 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG  1901 EE  2001 FF.
Sep 22   9526kHz   *0947 - 2103*
   0947 EE  1001 CC  1002 EE 1102 CC  1202 JJ  1302 EE  1402 IN  1502 CC  1602 AA  1702 SS  1802 GG  1902 EE
   2002 FF  2102 JJ.
Sep 23   9526kHz   *0952 - 2101*
   0952 EE  1103 CC  1203 JJ  1301 EE  1401 IN  1501 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG  1901 EE  2001 FF  2101 JJ.
Sep 24   9526kHz   *0948 - 2101*
   0948 EE  1101 CC  1201 JJ  1300 EE  1401 IN  1501 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG  1901 EE  2001 FF.
Sep 25   9526kHz   *0949 - 2103*
   0949 EE  1100 EE  1204 JJ  12?? EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 SS  1800 GG  1900 EE  (2000) FF  2100 JJ.
Sep 26   9526kHz   *0953 - 2059*
   0953 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 GG  1800 SS  1900 EE  2000 FF.
Sep 27   9526kHz   *0939 - 2104*
   0939 EE  1059 CC  12?? JJ  1300 EE  1401 IN  1501 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG  1901 EE  2001 FF  2101 JJ.
Sep 28   9526kHz   *0952 - 2103*
   0952 EE  1105 CC  1205 JJ  1302 EE  1407 IN  1507 CC  1607 AA  1707 SS  1807 GG  1907 EE  2007 FF.
Sep 29   9526kHz   *0949 - 1910-  ( No signal at 1955 )
   0949 EE  1101 CC  1201 JJ  1301 EE  1401 IN  1501 CC  1601 AA  1634-1910- repetition of a part of music.
Sep 30   9526kHz   *0953 - 2100*
   0953 EE  1105 CC  1205 JJ  1302 EE  1402 IN 1502 CC  1602 AA  1702 SS  1802 GG  1902 EE  (2002) FF.
 Back to Home