Back to Home
 Monitoring Report - Indonesian Radio Stations -
May, 2013
May 04 4870kHz  RRI-Wamena : -1000-1258* on May 4 with fair.  Local news at 1100. No Jakarta news relay at 1200.
May 13
 
3345kHz  RRI-Ternate : *1104-1429* on May 13 with poor to fair.  Local news at 1104-1111.  No Jakarta news relay at 1200. 
Mainly OM and YL Indonesian talk.  YL ID " Pro Satu, RRI Terante " at 1422 after " RRI Pro Satu " Jingle.  Since June  7, 2012.
May 17
 
9680kHz  RRI-Jakarta, Pro 4 : -0800-2300- on May 17.  Heavy QRM of Chinese at 1055-1655 on co-channel.  Jakarta news
relay at 1200, 2200 and 2300.  Wayang Kulit at -1700-2000-.   All night.  However, no modulation at -2100-2158.
 Sound file ( MP3 ) 3345kHz  RRI-Ternate on May 13 at 1421-1422.  " RRI Pro Satu " Jingle, YL ID " Pro Satu, RRI Terante ".
 Sound file ( MP3 ) 4870kHz  RRI-Wamena on May 25 at 1059-1100.  Local news.
 Result of monitor on Short Wave
 3325kHz RRI-Palangka Raya
  - 1000 - 1700* *2200v -  Cannot hear seasonally in Japan.
May 01   -1100-1700c/off  (LN) at 1101.  LN at 1400.  JN at 1202.
May 02   -1030-1700* LA.  LN at 1100, 1400.  JN at 1200.
May 03   -1030-1659* LA.  LN at 1101, 1401.  JN at 1200.
May 04   -1030-1702* LA.  LN at 1100, 1400.  JN at 1159.
May 05   -1030-1703* LA.  LN at 1101, 1401.  JN at 1200.
May 06   -1030-1701* LA.  LN at 1101, 1402.  JN at 1203.
May 07   *1036-1700* LA.  LN at 1100, 1401.  JN at 1201.
May 08   -1030-1701* LA.  LN at 1100, 1401.  JN at 1200.
May 09   -1100-1702* LA.  (LN) at 1101.  LN at 1402.  JN at 1200.
May 10   1036-1706c/off  LN at 1100, 1402.  JN at 1159.
May 11   -1030-1702* LA.  LN at 1101, 1401.  JN at 1201.
May 12   -1030-1701* LA.  LN at 1100.
May 13   -1030-1702* LA  LN at 1102, 1400.  JN at 1200.
May 14   -1030-1657*  LN at 1101, 1402.  JN at 1200.
May 15   -1030-1702*  LN at 1102, 1402.  JN at 1200.
May 16   -1100-1700* LA.  LN at 1102, 1401.  JN at 1200.
May 17   -1030-1704* LA.  (LN) at 1104.  JN at 1200.
May 18   -1100-1701* LA.  LN at 1101, 1401.
May 19   -1030-1701* LA.  JN at 1200.
May 20   -1030-1701* LA.  (LN) at 1100.  LN at 1403.  JN at 1159.
May 21   -1030-1658* LA.  LN at 1100, 1359.  JN at 1200.
May 22   -1030-1700* LA.  LN at 1059, 1400.  JN at 1200.
May 23   -1030-1659* LA.  LN at 1059, 1400.  JN at 1200.
May 24    -1030-1459* / *1512-1642*  LN at 1101, 1402.  JN at 1201.
May 25   -1030-1700* LA.  LN at 1059, 1400.  JN at 1200.
May 26   -1030-1700* LA.  LN at 1101, 1401.  JN at 1200.
May 27   -1030-1700* LA.  LN at 1059, 1400.  JN at 1200.
May 28   -1100-1659* LA.  LN at 1401.  JN at 1200.
May 29   -1030-1659* LA.  LN at 1100, 1401.  JN at 1200.
May 30   -1030-1703* LA.  LN at 1100, 1401.  JN at 1200.
May 31   -1030-1701* LA.  (LN) at 1101.  LN at 1359.  JN at 1200.
 3345kHz RRI-Ternate
    - 1100v - 1500* *2000v - 2100 -
May 13   *1104-1429*  LN at 1104-1111.  Since June  7, 2012.   -----
May 14   *1134-1501* LA.   -----
May 15   *1145-1458* LA.   -----
May 16   *1108-1500* LA.   -----
May 17
|
May 31
  -----   -----
 4750kHz RRI-Makassar
    - 1000 - 1600* *2100 - 
May 01   -1000-1558* LA.  LB at 1100.  JN at 1200.   *2058 Opening chime and theme.
May 02   -1000-1605c/off  LB at 1059.  JN at 1200.   Weak carrier at 2059-
May 03   -1000-1600* BN after LA.  LB at 1100.  JN at 1201.   *2059 Opening chime and theme.
May 04   -1000-1556c/off  LB at 1100.   Weak carrier at 2055-
May 05   -1000-1557* LA.  Tentative logging.   Weak carrier at 2105-
May 06   -1000-1557c/off  LB at 1059.  JN at 1200.   Weak carrier at 2057-
May 07   -1000-1558c/off  LB at 1058.  JN at 1159.  
  English program at -1251-.
  Weak carrier at 2056-
May 08   -1000-1555c/off  LB at 1058.   Weak carrier at 2059-
May 09   -1000-1558c/off  LB at 1058.  JN at 1200.   Weak carrier at 2059-
May 10   -1000-1557c/off  JN at 1159.   Weak carrier at 2100-
May 11   -1000-1557c/off  LB at 1058.  JN at 1200.   *2058 Opening chime and theme.  NA at 2100.
May 12   -1000-1600c/off  LB at 1059.  JN at 1200.   -----
May 13   -1000-1558* BN after LA.  LB at 1059.  JN at 1200.   Weak carrier at 2057-
May 14   -1000-1558* BN after LA.  LB at 1058.  JN at 1200.   Weak carrier at 2057-
May 15   -1000-1555* LA.  LB at 1059.  JN at 1200.   Weak carrier at 2059-
May 16   -1000-1557c/off  LB at 1058.  JN at 1200.   -----
May 17   -1000-1558c/off  LB at 1058.  JN at 1200.   Weak carrier at 2058-
May 18   -1000-1558* BN after LA.  JN at 1200.   Weak carrier at 2058-
May 19   -1000-1602c/off  JN at 1200.   Weak carrier at 2055-
May 20   -1000-1558* BN after LA.  LB at 1058.  JN at 1159.   Weak carrier at 2057-
May 21   -1000-1559c/off  LB at 1059.  JN at 1200.  (EE) at -1245-   Weak carrier at 2057-
May 22   -1000-1557c/off  Tentative logging.   Weak carrier at 2059-
May 23   -1000-1600c/off  LB at 1058.  JN at 1200.   -----
May 24   -1000-1557* BN after LA.  LB at 1058.  JN at 1201.   -----
May 25   -1000-1604c/off  LB at 1059.  JN at 1200.   Weak carrier at 2058-
May 26   -1000-1558* LA.  LB at 1101.  JN at 1200.   Weak carrier at 2100-
May 27   -1000-1558c/off  LB at 1059.  JN at 1200.   -----
May 28   -1000-1554* LA.  LB at 1058.  JN at 1200.   Weak carrier at 2057-
May 29   -1000-1557c/off  LB at 1057.  JN at 1200.   Weak carrier at 2059-
May 30   -1000-1600c/off  LB at 1100.  JN at 1201.   -----
May 31   -1000-1600* BN after LA.  LB at 1100.  JN at 1200.   Weak carrier at 2055-
 4870kHz RRI-Wamena
    - 1000 - 1500* *2000v - 2100 -
May 01
|
May 03
  -----   -----
May 04   -1000-1258*  LN at 1100.   -----
May 05
|
May 18
  -----   -----
May 19   -0930-1026*   -----
May 20
|
May 24
  -----   -----
May 25   -1000-1457* LA.  LN at 1100.   -----
May 26   -1000-1218*  LN at 1101.   -----
May 27
|
May 31
  -----   -----
 7290kHz RRI-Nabire
    - 0800v* -  -----
May 01   -----
May 02   -----
May 03   -0800-0855*  Tentative logging.
May 04   -0800-0824*  Tentative logging.
May 05   -----
May 06   -0800-0835*  Tentative logging.
May 07   -0800-0846*  Tentative logging.
May 08   -0800-1020*  Koran at 0852.  Tentative logging.
May 09   -----
May 10   -----
May 11   -----
May 12   Weak carrier at -0800-0803.
May 13   -----
May 14   -0800-0855*  Koran at 0854.  Tentative logging.
May 15   -----
May 16   -----
May 17   -0800-0858*  Tentative logging.
May 18   Weak carrier at -0800-0814.
May 19   -----
May 20   -----
May 21   Weak carrier at -0800-0819.
May 22   -0800-0901*  Koran at 0855.  Tentative logging.
May 23   -0800-0848*  Tentative logging.
May 24   -----
May 25   -----
May 26   -----
May 27   -0800-0905*  Koran at 0852.  Tentative logging.
May 28   Weak carrier at -0800-0818.
May 29   -----
May 30   -----
May 31   Weak carrier at -0800-0809.
 9680kHz RRI-Jakarta, Siaran Pro 4
    - 0830 - 1500* *2200v - 2300 -
May 01   -0830-1502*     *2200 JN.  
May 02   -0900-1514*  JN at 1200.   *2202 JN.  JN at 2300.
May 03   -0830-1550*  JN at 1200.   *2207 JN.  JN at 2259.
May 04   -0830-1500*   *2214 OM talk.  JN at 2259.
May 05   -0830-1504*  JN at 1200.   *2209 Koran.  JN at 2300.
May 06   -0830-1507*  JN at 1200.   *2214 Koran.
May 07   -0830-1500*  JN at 1159.   *2206 JN.  JN at 2300.
May 08   -0830-1501*  JN at 1200.   *2212 Koran.  JN at 2300.
May 09   -0830-1502*  JN at 1200.   *2239 OM talk.  JN at 2300.
May 10   -0800-1500*  JN at 1200.   *2206 OM talk.  JN at 2300.
May 11   -0800-1525*  JN at 1200.   *2204 JN.
May 12   -0830-1500*  JN at 1200.   *2204 JN.
May 13   -0900-1500*  JN at 1200.   *2202 JN.
May 14   -0800-1502*  JN at 1200.   *2204 JN.  JN at 2300.
May 15   -0800-1501*  JN at 1200.   *2200 JN.
May 16   -0900-1503*  JN at 1200.
May 17   -0830-2300-  ( No modulation at -2100-2158 )  JN at 1200, 2200, 2300.  WK at -1700-2000-.     
May 18    -0830-1501*  JN at 1200.   *2221 YL talk.  JN at 2300.
May 19   -0830-1503*  JN at 1200.   *2209 JN.  JN at 2300.
May 20   -0830-1506*  JN at 1159.   *2209 JN.  JN at 2300.
May 21   -0830-1501*  JN at 1200.   *2217 Koran.
May 22   -0830-1502*  JN at 1200.   *2215 Koran.  JN at 2300.
May 23   -0830-1502*  JN at 1200.   *2219 Koran.  JN at 2300.
May 24   -0800-0818*  Tentative logging.   *0939-1502*  JN at 1201.   *2204 JN.  JN at 2300.
May 25   -0830-1501*   *2209 JN.  JN at 2300.
May 26   -0830-1503*   *2212 JG.  JN at 2300.
May 27   -----   -----
May 28   -0800-1502*  JN at 1200.   *2211 JN.  JN at 2300.
May 29   -0830-0922*   -----
May 30   -----   -----
May 31   -0830-1502*  JN at 1200.   *2206 JN.  JN at 2300.
 
 Voice of Indonesia
  VOI - language
*1000 - 1500*  *1600 - 2100*
May 01   9526kHz   *0949-2134*
   0949 EE  1102 CC  1202 JJ  1301 EE  1401 IN  1501 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG  1901 EE  2001 FF  2101 JJ.
May 02   9526kHz   *0953-2101*
   0953 EE  11?? CC  1159 JJ  13?? EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 SS  1800 GG  1900 EE  2000 FF  2100 JJ.
May 03   9526kHz   *0955-2120*
   0955 EE  1059 CC  1159 JJ  1259 EE  1359 IN  1459 CC  1559 AA  1659 SS  1759 GG  1859 EE  1959 FF  2059 JJ.
May 04    9526kHz   *0955-1505*
   0955 EE  1048 CC  1148 JJ  1258 EE  1400 IN  1500 CC.
  9526kHz   *1552-2109*
   1552 CC  1600 AA  1700 SS  1800 GG  1900 EE  2000 FF
   2100 JJ.
May 05   9526kHz   *0955-2106*
   0955 EE  1101 CC  1201 JJ  1301 EE  1401 IN  1501 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG  1901 EE  2001 FF  2101 JJ.
May 06   9526kHz   *0949-2124*
   0949 EE  1054 CC  1154 JJ  1258 EE  1359 IN   1459 CC  1559 AA  1659 SS  1759 GG  1859 EE  1959 FF  2059 JJ.
May 07   9526KHz   0947c/on-1507*
   0947 Carrier  1059 CC  1159 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC.
  9526kHz   *1556-2127*
   1556 CC  1600 AA  1700 SS  1800 GG  1900 EE  2000 FF
   2100 JJ.
May 08   9526KHz   *0951-2102*
   0951 EE  1101 CC  1201 JJ  1256 EE  1359 IN  1459 CC  1559 AA  1659 SS  1759 GG  1859 EE  1959 FF  2059 JJ.
May 09   9526KHz   *0954-2108*
   0954 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 SS  1800 GG  1900 EE  2000 FF  2100 JJ.
May 10   9526kHz   *0954-1500*
   0954 EE  1058 CC  1158 JJ  1258 Carrier  13?? EE  1400 IN.
  9526kHz   *1547-2102*
   1547 CC  1600 AA  1700 SS  1800 GG  1900 EE  2000 FF
   2100 JJ.
May 11   9526kHz   *0954-2113*
   0954 EE  1100 CC  1200 JJ  1301 EE  1403 IN  1503 CC  1603 AA  1703 SS  1803 GG  1903 EE  2003 FF  2103 JJ.
May 12   9526kHz   *1000-2117*
   1000 EE  1059 CC  1159 JJ  1259 EE  1359  IN  1459 CC  1559 AA  1659 SS  1759 GG  1859 EE  1959 FF  2059 JJ.
May 13   9526kHz   *0954-1506*
   0954 EE  1102 CC  1202 JJ  1301 EE  1401 IN  1501 CC.
  9526kHz   *1604-2101*
   1604 AA  1701 SS  1801 GG  1901 EE  2001 FF  2101 JJ.
May 14   9526kHz   *0952-2100*
   0952 EE  1101 CC  1201 Carrier  1209 JJ  1301 EE  1402 IN  1502 CC  1602 AA  1702 SS  1802 GG  1902 EE  2002 FF.
May 15   9526kHz   *0947-2213*
   0947 EE  1101 CC  1201 JJ  1301 IN  1401 CC  1501 AA  1509 CC  1603 AA  1703 SS  1803 EE  1903 GG  2003 FF
   2103 JJ  2203 GG.
May 16   9526kHz   *0951-2101*
   0951 EE  1102 CC  1202 JJ  1302 EE  1401 IN 1501 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG  1901 EE  2001 FF.
May 17   9526kHz   ( 0953c/on )  *1038-2104*
   1038 EE  1042-1402 Carrier  1402 IN  1501 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG  1901 EE  2001 FF  2101 JJ.
May 18   9526kHz   *0951-2103*
   0951 EE  1057 CC  1157 JJ  1303 music  1309  EE  1409 IN 1509 CC  1609 AA  1709 SS  1809 GG  1909 EE  2009 FF.
May 19   9526kHz   *0954-2103*
   0954 EE  1101 CC  1201 JJ  1301 EE  1401 IN  1501 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG  1901 EE  2001 FF  2101 JJ.
May 20    9526kHz   *0956-2100*
   0956 EE  1108 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 SS  1800 GG  1900 EE  2000 FF.
May 21   9526kHz   *0944-2100*
   0944 EE  1105 CC  1205-1310- Carrier  -1355-1502 IN  1502 CC 1602 AA  1702 SS  1802 GG  1902 EE  2002 FF.
May 22   9526kHz   *0958-2125*
   0958 EE  1106 CC  1206 JJ  (1254) EE  (1354) IN  (1454) CC  1554 AA  1654 SS  1754 GG  1854 EE  1954 FF  2054 JJ.
May 23   9526kHz   *0957-2101*
   0957 EE  1104 CC  1204 JJ  1301 EE  1401 IN  1501 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG  1901 EE  2001 FF  2101 JJ.
May 24   9526kHz   *0951-2100*
   0951 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 Carrier 1307 EE  1401 IN  1501 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG  1901 EE  2001 FF. 
May 25   9526kHz   *0952-2110*
   0952 EE  1102 CC  1202 JJ  1302 EE  1402 IN  1502 CC  1602 AA  1702 SS  1802 GG  1902 EE  2002 FF  2102 JJ.
May 26   9526kHz   *0955-2101*
   0955 EE  1103 CC  1203 JJ  1303 EE  1403 IN  1503 CC  1603 AA  1703 SS  1803 GG  1903 EE  2003 FF.
May 27   9526kHz   *0955-2104*
  0955-1404 EE  1404 IN  1504 CC  1604 AA  1704 SS  1804 GG  1904 EE  2005 FF.
May 28   9526kHz   *0950-2111*
   0950 EE  1105 CC  1202 JJ  (1300) EE  (1400) IN  1501 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG  1901 EE  2001 FF  2101 JJ.
May 29   9526kHz  *0958-2103*
   0958 EE  1052 CC  1152 JJ  1255 EE  1402 IN 1502 CC  1602 AA  1702 SS  1802 GG  1902 EE  2002 FF  2102 JJ.
May 30   9526KHz   *0941-2129*
   0941 EE  1100 CC  1200 JJ  1307 EE  1402 IN  1502 CC  1602 AA  1702 SS  1802 GG  1902 EE  2002 FF  2102 JJ.
May 31   9526kHz   *0955-2116*
   0955 EE  1103 CC  1203 JJ  1259 EE  1400 ??  1455 CC  1555 AA  1655 SS  1755 GG  1855 EE  1955 FF  2055 JJ.
 Back to Home