Back to Home
 Monitoring Report - Indonesian Radio Stations -
December, 2012
 Result of monitor on Short Wave
 3325kHz RRI-Palangka Raya
  - 1000 - 1700* *2200 -
Dec 01   -1000-1700*  LN at 1100.  JN at 1201.   -----  ( Weak carrier at -2200- )
Dec 02   -1000-1651*  LN at 1100, 1400.  JN at 1204.   -----  ( Weak carrier at -2200- )
Dec 03   -1000-1700* LA.  LN at 1103, 1401.
Dec 04   -1000-1658* LA.  LN at 1401.  JN at 1159.   -----
Dec 05   -1000-1700* LA.   PM.  LN at 1401.   -----  ( Weak carrier at -2200- )
Dec 06   -1000-1700* LA.  LN at 1100, 1400.  JN at 1201.   -----  ( Weak carrier at -2200- )
Dec 07   -1000-1652*  LN at 1102, 1359.  JN at 1201.   -----  ( Weak carrier at -2200- )
Dec 08   -1000-1700* LA.  LN at 1101, 1401.   -----  ( Weak carrier at -2200- )
Dec 09   -1000-1556*  LN at 1101, 1400.   *2153 ( Opening chime )   Tentative logging.
Dec 10   -1000-1700*  LN at 1101, 1400.  JN at 1202.   Carrier at 2156-
Dec 11   -1000-1659* LA.  LN at 1401.   Carrier at 2156-
Dec 12   -1000-1624*  LN at 1100, 1401.  JN at 1201.   Carrier at -2200-
Dec 13   -1000-1659* LA.  LN at 1100, 1400.  JN at 1201.   Carrier at -2200-
Dec 14   -1000-1143*  Tentative logging.
  *1229-1557c/off  LN at 1400.
  Carrier at -2200-
Dec 15   -1000-1701* LA.  LN at 1101, 1402.   Carrier at -2200-
Dec 16   -1000-1654*  LN at 1101.  JN at 1200.   Carrier at 2153-
Dec 17   -1000-1658*  LN at 1101, 1400.  JN at 1200.   Carrier at -2200-
Dec 18   -1000-1658* LA.  LN at 1401.  JN at 1200.   Carrier at -2200-
Dec 19   -1000-1658* LA.  LN at 1104, 1401.  JN at 1201.   Carrier at -2200-
Dec 20   -1000-1701* LA.  LN at 1100.  JN at 1201.   *2158 Opening chime.  Opening theme at 2200.
Dec 21   -1000-1655c/off  LN at 1100.  JN at 1200.   *2158 Opening chime.  Opening theme at 2159.  NA at 2201.
Dec 22   -1000-1351*  JN at 1200.
Dec 23   -1000-1657*  LN at 1101.  JN at 1200.   *2155 Opening chime.  Opening theme at 2158.  NA at 2200.
Dec 24   -1000-1516*  LN at 1401.   *2159 Opening chime.
Dec 25   -1000-1659* LA.  LN at 1401.  JN at 1200.   2152c/on-  Opening chime at -2159-.
Dec 26   -1000-1655*  LN at 1400.   Carrier at 2150-
Dec 27   -1000-1702* LA.  LN at 1100, 1400.  JN at 1200.   *2157 Opening chime.
Dec 28   -1000-1658* LA.  LN at 1400.   Carrier at 2156-
Dec 29   -1000-1700* LA.   *2158 Opening chime.  Opening theme at 2200.
Dec 30   -1000-1658*  LN at 1100.   *2156 Opening chime.  Opening theme at 2159.
Dec 31   -1000-1709*  LN at 1103.  JN at 1200.   Carrier at 2152-
 4750kHz RRI-Makassar
    - 1000 - 1600* *2100 - 2130 - 
Dec 01   -1000-1559* LA.  LB at 1100.  JN at 1200.   *2059 Opening theme.  NA at 2101.
Dec 02   -1000-1600* LA.  LB at 1100.  JN at 1201.   *2059 Openig chime and theme.  NA at 2101.
Dec 03   -1000-1548*  LB at 1101.  Jn at 1159.
Dec 04   -1000-1559* NA, JG.  LB at 1059.  JN at 1159.   -2100-2130-
Dec 05   -1000-1600*  LB at 1100.  JN at 1201.   *2058 Opening theme.  NA at 2100.
Dec 06   -1000-1556* LA.  LB at 1059.  JN at 1200.   *2057 NA.
Dec 07   -1000-1600* LA.  LB at 1100.  JN at 1201.   *2101 Opening chime and theme.  NA at 2103.
Dec 08   -1000-1600* LA.  JN at 1200.   *2057 NA.
Dec 09   -1000-1557* LA.  LB at 1059.  JN at 1200.   *2058 Opening chime and theme.  NA at 2100.
Dec 10   -1000-1600* LA.  LB at 1100.  JN at 1200.   *2057 Opening theme.  NA at 2059.
Dec 11   -1000-1603* NA.  LB at 1059.  JN at 1200.   *2059 Opening theme.  NA at 2100.
Dec 12   -1000-1601*  LB at 1058.  JN at 1200.   *2057 Opening chime.  Opening theme at 2059.  NA at 2100.
Dec 13   -1000-1558* LA.  LB at 1100.  JN at 1200.   *2101 Koran.  Tentative logging.
Dec 14   -1000-1600* LA.  LB at 1059. JN at 1201.   *2100 P1JG, opening chime and theme.  NA at 2102.
Dec 15   -1000-1601* LA.  LB at 1100.   *2057 Opening theme.  NA at 2059.
Dec 16   -1000-1557* LA.  LB at 1059.  JN at 1200.   *2104 Opening chime.
Dec 17   -1000-1559* LA.   *2059 P1JG
Dec 18   -1000-1558* LA.  LB at 1100.  JN at 1200.   *2100 Opening theme.  NA at 2101.
Dec 19   -1000-1600* LA.  LB at 1100.  JN at 1201.   *2059 Opening theme.  NA at 2101.
Dec 20   -1000-1552*  LB at 1059.  JN at 1200.   *2102 Koran.
Dec 21   -1000-1601* LA.  LB at 1059.  JN at 1201.   *2100 NA.
Dec 22   -1000-1602* LA.  JN at 1200.
Dec 23   -1000-1554*  LB at 1100.  JN at 1200.   *2101 YL talk.
Dec 24   -1000-1600* NA.  JN at 1200.   *2107 Opening chime.  Opening theme at 2108.  NA at 2109.
Dec 25   -1000-1559* LA.  LB at 1059.  JN at 1201.   *2058 Opening theme.  NA at 2059.
Dec 26   -1000-1559* LA.  JN at 1201.   2057c/on-   Koran at 2104.  Tentative logging.
Dec 27   -1000-1555*  LB at 1100.  JN at 1201.   *2109 Koran.
Dec 28   -1000-1559* LA.   *2057 Opening theme.  NA at 2059.
Dec 29   -1000-1554*  JN at 1200.   *2104 YL talk.
Dec 30   -1000-1556* LA.  JN at 1200.   *2057 Opening chime.  Opening theme at 2058.  NA at 2059.
Dec 31   -1000-1611* LA.  JN at 1200.   Carrier at 2137-
 4870kHz RRI-Wamena
    - 1000 - 1500* *2000v - 2100 -
Dec 01   -1000-1453*  LN at 1059.   *2024 Pops.  Tentative logging.
Dec 02   -1000-1450*  LN at 1057.  JN at 1201.   *2018 (Pops)  Tentative logging.
Dec 03   -1000-1436*  LN at 1057.  JN at 1159.
Dec 04   -1000-1423*  LN at 1059.  JN at 1159.   *2003 Pops.
Dec 05   -1000-1428*  LN at 1058.  JN at 1201.   Carrier at 2018-2100-  Heavy QRM of OTH rader.
Dec 06   -1000-1440*  LN at 1059.  JN at 1200.   *2030 Pops.
Dec 07   -1000-1458* LA.   *2019 Pops.
Dec 08   -1000-1500* LA.  (LN) at 1057.  (JN) at 1200.   -----
Dec 09   -1000-1456* LA.   LN at 1057.  JN at 1200.   *2006 OM talk.
Dec 10   -1000-1422*  LN at 1059.  JN at 1200.   *2016 Pops.  Tentative logging.
Dec 11   -1000-1500* LA.  Ln at 1058.  JN at 1200.   *2031 OM talk.
Dec 12   -1000-1447*  LN at 1057.  Jn at 1201.   *2020 Pops.
Dec 13   -1000-1442*  LN at 1057.  JN at 1200.   *2012 Pops.
Dec 14   -1000-1457* LA.  LN at 1059.  JN at 1200.   *2011 Pops.
Dec 15   -----   *2048 Pops.  Tentative logging.
Dec 16   -----   -----
Dec 17   -----   *2040 Pops.  Tentative logging.
Dec 18   -1000-1455* LA.  LN at 1058.   *2029 Pops.
Dec 19   -1000-1455*  LA.  Ln at 1057.   *2014 Pops.
Dec 20   -1000-1434c/off  JN at 1200.  Tentative logging.   -----
Dec 21   -----   *2039 OM talk.  Tentative logging.
Dec 22   -1000-1425*  Tentative logging.
Dec 23   -----   *2025 YL talk.  Tentative logging.
Dec 24   -1000-1442*  JN at 1200.  Tentative logging.   -----
Dec 25   -----   -----
Dec 26   -----   -----
Dec 27   -1000-1431*  LN at 1056.  JN at 1200.   *2038 OM talk.
Dec 28
|
Dec 31
  -----   -----
 6125kHz RRI-Nabire
    - 0800 - 0900 -  -----
Dec 01   -0745-0906*  Koran at 0851.  Tentative logging.
Dec 02   -----
Dec 03   -0745-0820*  Tentative logging.
Dec 04   -----
Dec 05   -0800-0920*  Koran at 0853.  Tentative logging.
Dec 06   -0800-0817*  Tentative logging.
Dec 07   -0800-0808*  Tentative logging.
Dec 08   -----
Dec 09   -----
Dec 10   -0800-0808*  Tentative logging.
Dec 11   -0800-0811*  Tentative logging.
Dec 12   -----
Dec 13   -----
Dec 14   -----
Dec 15   -0800-0909*  Koran at 0900.  Tentative logging.
Dec 16   -----
Dec 17   Carrier at -0800-0808.
Dec 18   -----  ( Weak carrier -0800 )
Dec 19   -----
Dec 20   -0800-0912*  Koran at 0858.  Tentative logging.
Dec 21   -----  ( Weak carrier -0800-0811 )
Dec 22   -----
Dec 23
Dec 24   -----
Dec 25   -0800- (1454c/off)   Tentative logging.
Dec 26   -0800-0807*  Tentative logging.
Dec 27   -----
Dec 28   -0800-0825*  Tentative logging.
Dec 29   -----
Dec 30   -0800-0932*  Koran at 0859.
Dec 31   -----
 7290kHz RRI-Nabire
    - 0730 - 0800v*  -----
Dec 01
|
Dec 03
  -----
Dec 04   -0730-0824*  Tentative logging.
Dec 05
|
Dec 12
  -----
Dec 13   -0730-0851*  Tentative logging.
Dec 14   -0730-0800*  Tentative logging.
Dec 15
|
Dec 31
  -----
 9680kHz RRI-Jakarta, Siaran Pro 4
    - 0800 - 1500* *2200v - 2300 -
Dec 01   -0800-1508*  JN at 1200.   *2211 YL talk.  JN at 2300.
Dec 02   -0800-1507*  JN at 1201.   *2154 JG , NA.  Opening theme at 2156.  JN at 2200, 2301.
Dec 03   -0800-1517*  JN at 1159.   *2255 Pops.  JN at 2259.
Dec 04   -0800-1509*  JN at 1159.   *2157 NA and opening theme.  JN at 2200, 2300.
Dec 05   -0800-1520*  JN at 1201.   *2158 RPK.  JN at 2159, 2300.
Dec 06   -0800-1517*   *2221 OM talk.  JN at 2300.
Dec 07   -0800-1502*   *2158 Opening theme.  JN at 2200, 2300.
Dec 08   -0800-1507*   *2146 WK ( to 2159 ).  JN at 2200, 2300.
Dec 09   -0800-1508*   *2204 JN.  JN at 2301.
Dec 10   -0800-1500*  JN at 1200.   *2159 RPK.  JN at 2200, 2300.
Dec 11   -0800-1501*  Jn at 1200.   *2155 JG , NA.  Opening theme at 2157.  JN at 2200, 2300.
Dec 12   -0800-1519*  JN at 1200.   *2212 JN.  JN at 2300.
Dec 13   -0800-1500*  JN at 1200.   *2155 JG , NA.  Opening theme at 2157.  JN at 2201, 2300.
Dec 14   -0800-1502*  JN at 1200.   *2153 JG , NA.  Opening theme at 2155.  JN at 2200, 2300.
Dec 15   -0800-1507*   *2201 JN.  JN at 2300.
Dec 16   -0800-1501*  JN at 1200.   *2155 JG , NA.  Opening theme at 2157.  JN at 2203, 2300.
Dec 17   -0800-1504*  JN at 1200.   *2153 JG , NA.  Opening theme at 2155.  JN at 2200, 2300.
Dec 18   -0800-1521*     *2228 Music.  JN at 2300.
Dec 19   -0800-1501*  JN at 1201.   *2154 JG , NA.  Opening theme at 2156.  JN at 2159, 2300.
Dec 20   -0800-1501*  JN at 1200.   *2153 JG , NA.  Opening theme at 2155.  JN at 2200, 2301.
Dec 21   -0800-1514*  JN at 1200.   *2159 RPK.  JN at 2200, 2300.
Dec 22   -0800-1502*  JN at 1200.   *2211 Koran.  JN at 2301.
Dec 23   -0800-1501*  JN at 1200.   *2154 JG , NA.  Opening theme at 2156.  JN at 2200, 2300.
Dec 24   -0800-1503*  JN at 1200.   *2202 JN.  JN at 2300.
Dec 25   -0800-1500*  JN at 1200.   *2203 JN.  JN at 2300.
Dec 26   -0800-1508*  JN at 1200.   2150c/on-  JN at (2203), 2300. 
Dec 27   -0800-1509*   *2204 JN.  JN at 2300.
Dec 28   -0800-1501*   *2155 JG , NA.  Opening theme at 2157.  JN at 2200, 2300.
Dec 29   -0800-1504*  JN at 1200.   *2146 WK ( to 2158 )  JN at 2200, 2301.
Dec 30   -0800-1509*   *2210 Ending of JN.  JN at 2300.
Dec 31   -0800-1505*   *2154 JG , NA.  Opening theme at 2156.  JN at 2200, 2300.
 
 Voice of Indonesia
  VOI - language
*1000 - 1500*  *1600 - 2100*
Dec 01   9526kHz   *0952-2001*  ( 2149c/off )   PM.
   0952 EE  1107 CC  1159 JJ  1259 EE  1401 IN  1501 AA  1601 SS  1701 GG  1801 EE  1901 FF.
Dec 02   9526kHz   *0953-1501*   PM.
   0953 EE  (1059) CC  (1159) JJ  (1259) EE  1359 IN  1459 CC.
  9526kHz   *1552-2058*   PM.
   1552 CC  1558 (AA)  1658 SS  1758 GG  1858 EE  1958 FF.
Dec 03   9526kHz   *0949-2113*   PM.
   0949 EE  1101 (CC)  (1201) JJ  (1301) EE  1401 IN  15?? CC  1559 AA  1659 SS  1759 GG  1859 EE  1959 FF  2059 (JJ).
Dec 04   9526kHz   *0953-2153c/off   PM.
   0953 EE  (1101) CC  1201 JJ  1301-1501 ??  1505 CC  1602 AA  1702 SS  1802 GG  1902 EE  2002 FF  2102 ??.
Dec 05   9526kHz   *0951-1512*   PM.
   0951 EE  (1101) CC  (1201) JJ  1301 EE  1401 IN  1501 CC.
  9526kHz   *1559-2122*   PM.
   1559 CC  1601 AA  1701-1901 ??  2001 (FF)  2101 (JJ).
Dec 06   9526kHz   *0953-2059*   PM.
   0953 EE  1101 CC  1201 JJ  1301 EE  1400 ??  (1500) CC  1600 ??  1659 SS  1759 GG  1859 ??  1959 ?? 
Dec 07   9526kHz   *0950-2232*  PM.
   0950 (EE)  (1101) CC  (1201) JJ  (1301) EE  1401 IN  1501 ??  1601 AA  1701 SS  1801 ??  1901 ??  2001 (FF)
   2101 JJ  2201 EE.
Dec 08   9526kHz   *0954-1503c/off   PM.  Tentaive logging.
   0954 (EE)  1100-1500 ??   
  9526kHz   1553c/on-2131c/off  PM.
  1553- ??  (2001) FF  2101 ??
Dec 09   9526kHz   *0958-2101*   PM.
   0958 EE  1101 CC  1201 JJ  1301 EE  1401 IN  1502 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG  1901 EE  2001 FF.
Dec 10   9526kHz   *0951-2150*   PM.
   0951 EE  1059 CC  1159 JJ  1305 EE  1359 IN 1459 CC  1559 AA  1659 SS  1759 GG  1859 EE  1959 ??  2059 (JJ).
Dec 11   9526kHz   *0952-1500*   PM.
   0952 EE  1101 CC  (1201) JJ  1301 ??  1400 IN 1500 CC.
  9526kHz   *1546-2059*   PM.
   1546 CC  1600 (AA)  1700 SS  1800 GG  1900 EE  2000 FF.
Dec12   9526kHz   *0954-2102*   PM.
   0954 EE  1100 CC  (1200) JJ  1300 EE  1400 IN  1500 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG  1901 EE  2001 FF.
Dec 13   9526kHz   *1008-2136c/off   PM.
   1008 EE  1102 CC  1202 JJ  1302 EE  1402 IN  1502 CC  1602 AA  1702 SS  1802 (GG)  1902 EE  2002 FF  2102 ??
Dec 14   9526kHz   *0950-1500*  PM.
   0950 EE  (1101) CC  1201 JJ  1301 EE  1401 IN.
  9526kHz   *1556-2110*   PM.
   1556 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG  1901 EE  2001 FF
   2101 JJ.
Dec 15   9526kHz   *0955-2104*   PM.
   0955 EE  1101 CC (1201) JJ  1301 EE  1401 IN  1501 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG  1901 EE  2001 FF  2101 (JJ).
Dec 16   9526kHz   0938c/on-2300-   PM.
   0938 ??-EE  1100 CC  1200 JJ  (1300) EE  1400 IN  1500 CC  1600 AA  1700 SS  1800 GG  1900 EE  2000 FF  2100 JJ
   2200 IN  2300 (AA)
Dec 17   9526kHz   0956c/on-1503c/off   PM.   ??   Tentative logging.   9526kHz   *1551-2100*   PM.
   1551 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG  1901 EE  2001 FF.
Dec 18   9526kHz   *0952-2101*   PM.
   0952 (EE)  1101 CC 1201 JJ  1301 ??  1403 IN  1503 CC  1603 ??  1703 SS  1702 SS  1802 GG  1902 ??  2002 (FF).
Dec 19   9526kHz   *0950-2134c/off   PM.
   0950 ??  1059  CC  1159 JJ  1259 ??  1359 IN  1459 ??  1559 ??  1659 SS  1759 (GG)  1859 EE  1959 ??  2059 ??
Dec 20   9526kHz   *1000-1501*   PM.
   1000 EE  1100 CC  1200 JJ  1300 EE  1400 IN.
  9526kHz  1547c/on-2101c/off   PM.
   1547 ??  (1600) AA  1700 SS  1800 GG  1900 EE  2000 ??
Dec 21   9526kHz   *0955-2112*   PM.
   0955 EE  1102 CC  1202 JJ  1302 EE  1402 IN  1502 CC  1602 AA  1702 SS  1802 GG  1902 EE  2002 FF  2102 JJ.
Dec 22   9526kHz   *0948-2123c/off   PM.
   0948 EE  1100 (EE)  1200 (EE)  1300 (EE)  1400 IN  1500 ??  1600 AA  1700-2100  ??
Dec 23   9526kHz   *0951-1501*   PM.
   0951 EE  1101 CC  1201 JJ  1301 EE  1401 IN  1501 CC
  9526kHz   *1548-2059*   PM.
   1548 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG  1901 EE  2001 FF.
Dec 24   9526kHz   *0954-2113*   PM.
   0954 EE  1102 CC  1202 JJ  1302 EE  1402 IN  (1502) CC  1602 AA  1702 SS  1802 GG  1902 EE  2002 EE  2102 JJ.
Dec 25   9526kHz   *0952-2154*   PM.
   0952 EE  1101 CC  1201 JJ  1301 EE  1401 IN  1501 CC  1601 AA  1701 SS  1801 GG  1901 FF  2001 JJ  2101 ??
Dec 26   9526kHz   -----   9526kHz   -----
Dec 27   9526kHz   *0954-2107*   PM.
   0954 EE  1103 CC  (1203) JJ  1303 EE  1403 IN  1503 CC  1603 AA  1703 ??  (1803) GG  1903 EE  2003 FF  2103 ??
Dec 28   9526kHz   *0945-2108*   PM.
   0945 EE  1101 ??  (1201) JJ  1301 EE  1401 (IN)  1501 CC  1601 AA  1701 ??  1801 ??  (1901) EE  2001 FF  2101 JJ.
Dec 29   9526kHz   *0949-1510*   PM.
   0949 EE  -1100-1200- ??  1303 (EE)  1403 (IN)  1502 CC.
  9526kHz   *1549-2101*   PM.
   1549 CC  1602 AA  1702 SS  1802 GG  1902 EE  2002 FF.
Dec 30   9526kHz   *0952-2111*   PM.
   0952 EE  -1100-1400- ??  (1403) SS  1513 GG  1613 EE  1713 FF  1813 JJ  1913 GG  2013 AA.
Dec 31   9526kHz   *0954-2101*   PM.
   0954 EE  -1100-1200- ??  1301 EE  1401 IN  1501 CC  1601 AA  1701 (SS)  1801 GG  1901 EE  2001 FF.
 Back to Home