Back to Home
 Monitoring Report - Indonesian Radio Stations -
November, 2010
 Result of monitor on Short Wave
 3325kHz RRI-Palangkaraya
  - 1610v* *2200v -
Nov 01   -1000-1607* with LA.  LN at 1102, 1401.  JN at 1201, 1600.   -2150-  Tentative logging.
Nov 02   -1000-1605* with LA.  LN at 1102, 1359.  JN at 1200, 1600.   -----
Nov 03   -1000-1609* with LA.  LN at 1100, 1359.  JN at 1201, 1600.   -2130-  Tentative logging.
Nov 04   -1000-1606* with LA.  LN at 1059, 1400.  JN at 1200, 1600.   -----
Nov 05   -1000-1608* with LA.  LN at 1101.  JN at 1200, 1601.   -----
Nov 06   -1000-1610* with LA.  LN at 1100, 1359.  JN at 1200, 1600.   -----
Nov 07   -1000-1610c/off.  LN at 1059, 1400.  JN at 1200, 1600.   *2125 with (pops).  Tentative logging.
Nov 08   -1000-1610* with LA.  LN at 1100, 1400.  JN at 1200, 1600.   -----
Nov 09   -1000-1558*  LN at 1100, 1359.  JN at 1202.   -----
Nov 10   -1300-1605* with LA.  LN at 1359.  PNG ? at -1000-1300-.   -2140-  Tentative logging.
Nov 11   -1000-1609* with LA.  LN at 1059.  JN at 1200, 1600.   -----
Nov 12   -1400-1611* with LA.  LN at 1400. (JN) at 1600.   *2121 with opening theme. NA at 2122.
Nov 13   -1000-1400-  LN at 1059, 1400. JN at 1200.   -----
Nov 14   -1400-1559*  LN at 1359.   *2135 with opening chime. Opening theme at 2143.
Nov 15   -1200-1606* with LA.  LN at 1359.  JN at 1201.    -----
Nov 16   -1300-1558*  LN at 1400.   -----
Nov 17   -1000-1606* with LA.  LN at 1100, 1400. JN at 1200, 1600.   *2122 with NA.
Nov 18   -1000-1500-  LN at 1100. JN at 1200.   *2138 with opening theme.
Nov 19   -1000-1608* with LA.  LN at 1100, 1359.  JN at 1200, 1600.   Not monitored.
Nov 20   -1000-1400-  LN at 1059, 1358.  JN at 1200.   -----
Nov 21   -1000-1555*  LN at 1059, 1400.  JN at 1200.   *2128 with opening chime, opening theme. NA at 2130.
Nov 22   -1000-1600-  LN at 1401.  JN at 1200.   *2146 with talk.  Tentative logging.
Nov 23   -1000-1559*  LN at 1058.  JN at 1200.   -----
Nov 24   -1000-1608* with LA.  LN at 1100, 1400.  JN at 1200, 1600.   *2124 with opening theme. NA at 2126.
Nov 25   -1000-1400-  LN at 1059, 1402.  JN at 1200.   -----
Nov 26   -1000-1612* with LA.  LN at 1100, 1400.  JN at 1200, 1600.   -----
Nov 27   -1000-2200-  All night.  LN at 1059, 1359.  WK at -1600-2145-.
Nov 28   -1000-1600*  LN at 1100, 1400.  JN at 1200.   *2126 with opening chime and theme. NA at 2128.
Nov 29   -1000-1606* with LA.  LN at 1100, 1400.  JN at 1200, 1600.   -----
Nov 30   -1000-1600-.  LN at 1359.  JN at 1200.   -----
 3345kHz RRI-Ternate
    - 1500* *2000 -
Nov 01   -1000-1502* with LA.  LN at 1101.  JN at 1202.   *2013 with pops.
Nov 02   -1000-1400-  LN at 1100.   -2100-  Tentative logging.
Nov 03   -1000-1501* with LA.   Koran at 1958.
Nov 04   -1000-1504* with LA.  (LN) at 1100.  JN at 1200.   *2011 with pops.
Nov 05   -1000-1502* with LA.  JN at 1200.   *2005 with pops.
Nov 06   -1000-1500-  Tentative logging.  -2100-  Tentative logging.
Nov 07   -1000-1502* with LA.  JN at 1200.   Koran at 1958.
Nov 08   -1000-1501* with LA.  JN at 1200.   *1957 with opening theme.
Nov 09   -1000-1501* with LA.  JN at 1201.   *2005 with Koran.
Nov 10   -1000-1502* with LA.  LN at 1100.  JN at 1200.   Koran at 1958.
Nov 11   -1000-1501* with LA.  LN at 1100.  (JN) at 1201.   *1959 with opening  theme.
Nov 12   -1000-1502* with LA.   *2001 with opening  theme.
Nov 13   -1000-1500-  LN at 1100.   -----
Nov 14   -1400-1501* with LA.   *2000 with Koran.
Nov 15   -1000-1501* with LA.  LN at 1100.  JN at 1201.   *2003 with opening theme.
Nov 16   -1200-1500* with LA.  JN at 1200.   *2003 with opening theme.
Nov 17   -1000-1504* with LA.  JN at 1200.   *2000 with talk.
Nov 18   -1000-1500* with LA.  JN at 1200.   *1958 with opening theme.
Nov 19   -1000-1500* with LA.  JN at 1200.   Not monitored.
Nov 20   -1000-1503* with LA.  LN at 1100.   *2000 with Koran. 
Nov 21   -1000-1501* with LA.  LN at 1100.  JN at 1200.   *2001 with Koran. 
Nov 22   -1000-1501* with LA.  JN at 1201.   *2003 with pops. 
Nov 23   -1000-1501* with LA.  LN at 1100.  JN at 1202.   *2007 with pops.
Nov 24   -1000-1502* with LA.  LN at 1100.  JN at 1200.   *2000 with RPK, then JN.
Nov 25   -1000-1504* with LA.  LN at 1100.  JN at 1202.   *2003 with pops.
Nov 26   -----   -----
 3995kHz RRI-Kendari
    - 1600* *2100 -
Nov 01   -1000-1558* with LA.  LN at 1029.  JN at 1200, 1300, 1500.   -----  ( Carrier with ham at - 2100- )
Nov 02   -1000-1600-  LN at 1031. JN at 1200, (1301), 1501, 1600.   *2053 with opening chime.  Opening theme at 2058.
Nov 03   -1000-1559* with LA.  LN at 1030.  JN at 1200, (1300), 1500.   -----  ( Carrier with ham at - 2100- )
Nov 04   -1000-1600-  LN at 1030.  JN at 1200, 1500.
  LA at 1557-1559.  Pops at 1602.
  Opening chime at -2052-2058.  Opening theme at 2058.
Nov 05   -1000-1557* with LA.  LN at 1030.  JN at 1201   *2053 with opening chime.  Opening theme at 2058.
Nov 06   -1000-1559* with LA.  LN at 1030.  JN at 1300, 1500.   *2053 with opening chime.  Opening theme at 2058.
Nov 07   -1000-1558 with LA.  LN at 1030.  JN at 1200, 1300, 1500.   Opening chime at -2052-2057.  Opening theme at 2057.
Nov 08   -1000-1556* with LA.  JN at 1200, 1300, 1500.   -----  ( Carrier with ham at - 2100- )
Nov 09   -1000-1558* with LA.  LN at 1030.  JN at 1201, 1301, 1500.   *2052 with opening chime.  Opening theme at 2058.
Nov 10   -1000-1601*  LN at 1029.  JN at 1200, 1300, 1500.   -----  ( Carrier with ham at - 2100- )
Nov 11   -1000-1556* with LA.  LN at 1030.  JN at 1200, 1500.   *2054 with opening chime.  Opening theme at 2058.
Nov 12   -1000-1559* with LA.  JN at 1300, 1500.   Opening chime at -2052-2059.  Opening theme at 2059.
Nov 13   -1000-1557* with LA.  LN at 1030.  JN at 1300.   Opening chime at -2052-2100.  Opening theme at 2100.
Nov 14   -1000-1556* with LA.  LN at 1030.  JN at 1200, 1300, 1500.   *2054 with opening chime.  Opening theme at 2058.
Nov 15   -1000-1554*  LN at 1029.  JN at 1200, 1500.   *2101 with opening chime.
Nov 16   -1000-1555* with LA.  LN at 1030.  JN at 1500.   *2052 with opening chime.  Opening theme at 2058.
Nov 17   -1000-1555*  LN at 1030.  JN at 1200, 1300, 1500.   -----  ( Carrier with ham at - 2100- )
Nov 18   -1000-1545-  LN at 1029.  JN at 1200, 1300, 1500.   *2054 with opening chime.  Opening theme at 2058.
Nov 19   -1000-1500-  LN at 1030.  JN at 1200.   Not monitored.
Nov 20   -1000-1555* with LA.  LN at 1030.  JN at 1200, 1300, 1500.   *2052 with opening chime.  Opening theme at 2100.
Nov 21   -1000-1558* with LA.  LN at 1031.  JN at 1200, 1300, 1500.   -----  ( Carrier with ham at - 2100- )
Nov 22   -1000-1556* with LA.  LN at 1030.  JN at 1200, (1300, 1500).   *2056 with opening chime.  Opening theme at 2100.
Nov 23   -1000- only.  Tentative logging.   -----
Nov 24   -----   -----
Nov 25   -1000-1558* with LA.  LN at 1030.  JN at 1200, 1300, 1500.   ----- 
Nov 26   -----   -----
Nov 27   -----   -----
Nov 28   -----   -----
Nov 29   -1000-1558* with LA.  LN at 1030.  JN at 1200, 1300, 1500.   -----  ( Carrier with ham at - 2100- )
Nov 30   -1000-1558* with LA.  LN at 1030.  JN at 1200, 1300, 1500.  *2056 with opening chime.  Opening theme at 2058.
 4870kHz RRI-Wamena
    - 1400* *2000 -
Nov 01   -1000-1404* with LA.  LN at 1100.  JN at 1200.   *2003 with JN.  Tentative logging.
Nov 02   -1000-1359*  Tentative logging.   *2003 with (JN).  Tentative logging.
Nov 03   -1000-1359*  LN at 1100.  JN at 1200.  KGI at 0958.   *2020 with pops.  Tentative logging.
Nov 04   -1000-1400* with LA.  LN at 1100.  JN at 1200.   *2000 with (JN).  Tentative logging.
Nov 05   -1000-1359* with LA.  LN at 1100.  JN at 1200.   *2009 with pops.  Tentative logging.
Nov 06   -1000-1356*  JN at 1200.   *2003 with JN.  Tentative logging.
Nov 07   -1000-1401* with LA.  LN at 1059.  JN at 1200.   *2010 with talk.  Tentative logging.
Nov 08   -1000-1338*   LN at 1059.  JN at 1200.   *2010-2037*  Pops.  Tentative logging.
Nov 09   -1000-1200-   LN at 1059.  JN at 1200.   *2030 with pops.  Tentative logging.
Nov 10   -1000-1401* with LA.  LN at 1100.  JN at 1200.  KGI at 1001.   *2008 with pops.  Tentative logging.
Nov 11   -1000-1358*  LN at 1059.  JN at 1200.   *2005 with JN.
Nov 12   -1000-1355*  JN at 1200.   *2009 with pops.  Tentative logging.
Nov 13   -1000-1357*  LN at 1100.  JN at 1200.   *2042 with talk.  Tentative logging.
Nov 14   -1000-1359*  LN at 1059.  JN at 1200.   *2007 with talk.
Nov 15   -1000-1350*  LN at 1059.  JN at 1200.   *2020 with pops.  Tentative logging.
Nov 16   -1000-1401* with LA.  LN at 1100.   -2000-2100-  Tentative logging.
Nov 17   -1000-1300-  LN at 1100.  JN at 1200.   *2023 with pops.  Tentative logging.
Nov 18   -1000-1359*  LN at 1059.  JN at 1200.   *2011 with talk.  Tentative logging.
Nov 19   -1000-1354*  LN at 1100.  JN at 1200.   Not monitored.
Nov 20   -1200-1358*  JN at 1200.   *2011 with talk.  Tentative logging.
Nov 21   -1000-1400* with LA.  LN at 1059.  (JN) at 1200.   *2008 with pops.
Nov 22   -1000-1400*  LN at 1058.  (JN) at 1200.   *2016 with pops.  Tentative logging.
Nov 23   -1000-1344*  LN at 1059.  JN at 1200.   *2009 with JN. (JN) at 2100.
Nov 24   -1000-1337*  LN at 1100.  JN at 1200.   *2024 with pops.  JN at 2100.
Nov 25   -1000-1351*  LN at 1101.  JN at 1200.   *2010 with talk.  (JN) at 2100.  Tentative logging.
Nov 26   -1100-1402* with LA.  LN at 1059.  JN at 1200.   *2009 with pops.  Tentative logging.
Nov 27   -1100-1401* with LA.  LN at 1100.  JN at 1200.   -2030-  Tentative logging.
Nov 28   -1100-1357*  LN at 1100.  JN at 1200.   -2100-  Tentative logging. 
Nov 29   -1100-1400* with LA.  LN at 1100.  JN at 1200.   *2007 with talk.  (JN) at 2100.  Tentative logging.
Nov 30   -1100-1357*  LN at 1100.  JN at 1200.   *2006 with JN.  Tentative logging.
 7290kHz RRI-Nabire
    - 0800v*  -----
Nov 01   -0931*  JN at 0800.
Nov 02   -0753*  Tentative logging.
Nov 03   -0758*  Tentative logging.
Nov 04   -0753*  Tentative logging.
Nov 05   -----
Nov 06   -0828*  JN at 0801.
Nov 07   -0842*  JN at 0800.
Nov 08   -0811*  JN at 0800.
Nov 09   -0821*  JN at 0800.
Nov 10   -0900*  JN at 0800.
Nov 11   -0805*  JN at 0800.
Nov 12   -0752*  Tentative logging.
Nov 13   -0756*  Tentative logging.
Nov 14   -0830*  JN at 0800.
Nov 15   -0852*  JN at 0800.
Nov 16   -0749*  Tentative logging.
Nov 17   -----
Nov 18   -0831*  JN at 0800.
Nov 19   -----
Nov 20   -----
Nov 21   -0819*  JN at 0800.
Nov 22   -0826*  JN at 0800.
Nov 23   -0747*  Tentative logging.
Nov 24   -----
Nov 25   -0836*  JN at 0800.
Nov 26   -0918*  JN at 0800.
Nov 27   -0903*  JN at 0800.
Nov 28   -0830*  JN at 0804.
Nov 29   -0800*  Tentative logging.
Nov 30   -0900*  JN at 0800.
 9680kHz RRI-Jakarta, Siaran Pro 4
    - 1500* *2200 -
Nov 01   -0800-1503*  JN at 1200.   *2157 with opening theme. JN at 2200, 2300.
Nov 02   -0800-1500-  JN at 1200.   *2158 with opening theme. JN at 2200, 2300.
Nov 03   -0800-1200-  JN at 1200.   -----
Nov 04   -0800-1504*  JN at 1200.   *2203 with (JN).  JN at 2300.
Nov 05   -0800-1501*  JN at 1200.  KGI at 0802.   -2300-  JN at 2300.
Nov 06   -0800-1200-   -----  ( Carrier at -2200-2300- )
Nov 07   -0800-1505*  JN at 1200.   *2157 with opening theme. JN at 2200, 2300.
Nov 08   -0800-1501*  JN at 1201.   -2300-  JN at 2300.
Nov 09   -0800-1500*  JN at 1201.   -2300-  JN at 2300.
Nov 10   -0800-1503*  JN at 1200.  KGI at 0802.   *2157 with opening theme. JN at 2200, 2300.
Nov 11   -0800-1503*  JN at 1200.   *2158 with pops.  JN at 2200, 2300.
Nov 12   -0800-1500*  JN at 1200. KGI at 0803.   *2158 with opening theme.  JN at 2200, 2300.
Nov 13   -0800-1500-  JN at 1200.  WK at 1500.   -----  ( All night ?? )   -----   -2150-2300-  JN at 2200, 2300. 
Nov 14   -0800-1501*  JN at 1200.   *2158 with opening theme.  JN at 2200, 2300.
Nov 15   -0800-1504*  JN at 1200.   *2156 with opening theme.  JN at 2200, 2300.
Nov 16   -0800-1500*  JN at 1200.   *2159 with opening theme.  JN at 2200, 2300
Nov 17   -0800-1500*  JN at 1200.  (KGI) at 0802.   *2157 with opening theme.  JN at 2200, 2300
Nov 18   -0800-1500*  JN at 1200.   *2157 with opening theme.  JN at 2200, 2300
Nov 19   -0800-1502*  JN at 1200.   *2157 with opening theme.  JN at 2200, 2300
Nov 20   -0800-1500-  JN at 1201.  WK at 1500.   -----  ( All night ?? )   -----   -2150-2300-  JN at 2200, 2300. 
Nov 21   -0800-1507*  JN at 1200.   *2157 with opening theme.  JN at 2200, 2300
Nov 22   -0800-1500-  JN at 1200.   *2157 with opening theme.  JN at 2200, 2300
Nov 23   -0800-1500-  JN at 1200.   *2200 with JN.  JN at 2300.
Nov 24   -0800-1501*  JN at 1200.   *2158 with opening theme.  JN at 2200, 2300.
Nov 25   -0800-1508*  JN at 1200.   *2157 with opening theme.  JN at 2200, 2300.
Nov 26   -0800-1501*  JN at 1200.  KGI at 0800.   *2157 with opening theme.  JN at 2200, 2300.
Nov 27   -0800-1500-  JN at 1200.   *2157 with talk.  JN at 2200, 2300.
Nov 28   -0800-1500-  JN at 1200.   *2156 with opening theme.  JN at 2200, 2300.
Nov 29   -0800-1459*  JN at 1200.   -2300-  JN at 2300.
Nov 30   -0800-1503*  JN at 1200.   *2157 with opening theme.  JN at 2200, 2300.
 
 Voice of Indonesia
*1000 - 1500*  *1600 - 2100*
Nov 01   9526kHz   *0950-1510*
   0950 EE, 1102 CC, 1201 JJ, 1301 EE, 1400 IN.
  9526KHz   *1551-2100-
   1551 (IN), 1600 NA, 1602 AA, 1700 SS, 1800 GG, 1900 EE,
   2000 FF.
Nov 02   9526kHz   *0953-1501*
   0953 EE, 1101 CC, 1200 JJ, 1300 EE, 1400 IN.
  9526kHz   -1600-2000-
   (1600) AA, 1700 SS, 1800GG, 1900 EE.
Nov 03   9526kHz   *0951-1508*
   0951 EE, 1059 CC, 1159 JJ, 1300 EE, 1400 IN.
  9526kHz   -1700-1800-   1701 SS, 1801 GG.
Nov 04   9526kHz   -0945-1459* / *1501-2000-   0945 EE, 1101 CC, 1200 JJ, 1300 EE, 1400 IN, 1600 NA, 1602 AA, 1702 GG, 1902 EE.
Nov 05   9526kHz   *0947-1532* / *1535-1548* / *1600-1856*
   0947 EE, 1102 CC, 1201 JJ, 1301 EE, 1401 IN, 1601 NA, 1603 AA, 1701 SS, 1801 GG.
Nov 06   9526kHz   *0955-1501*
   0955 EE, 1101 CC, 1200 JJ, 1300 EE, 1400 IN.
  9526kHz   *1548-2100*
   1548 (IN), 1600 AA, 1700 SS, 1800 GG, 1900 EE, 2000 (FF).
Nov 07   9526kHz   *0946-1503*
   0946 EE, 1108 CC, 1200 JJ, 1300 EE, 1400 IN.
  9526kHz   *1555-2101*
   1555 (IN), 1601 AA, 1701 SS, 1801 GG, 1901 EE, 2001 FF.
Nov 08   9526kHz   *0945-2059*
   0945 EE, 1106 CC, 1200 JJ, 1304 EE, 1402 IN, 1602 NA, 1604 AA, 1702 SS, 1802 GG, 1902 FF, 2004 EE.
Nov 09   9526kHz   *0950-1507*
   0950 EE, 1101 CC, 1200 JJ, 1300 EE, 1400 IN.
  9526kHz   *1527-2102*
   1527 IN, 1600 NA, 1602 AA, 1702 SS, 1802 GG, 1902 EE,
   2002 FF.
Nov 10   9526kHz   *0957-1502*
   0957 EE, 1101 CC, 1200 JJ, 1300 EE, 1400 IN.
  9526kHz   *1548-2000-
   1548 (IN), 1600 NA, 1601 AA, 1701 SS, 1801 GG, 1901 EE.
Nov 11   9526kHz   -0945-1517*  ( Only carrier at -1300- )
   0945 EE, 11?? CC, 1200 JJ, 1401 IN.
  9526kHz   *1554-2000-
   1554 (IN), 1601 AA, 1701 SS, 1801 GG, 1901 FF, 2001 EE.
Nov 12   9526kHz   -1100-1455*  ( Only carrier at -1200-1300- )
   1055 EE.  1324 EE, 1402 IN.
  9526kHz   *1519-1900*  ( Only carrier at 1900-2000- )
   1519 IN, 1601 NA, 1603 AA, 1701 SS, 1801 GG.
Nov 13   9526kHz   -----   9526kHz   -----
Nov 14   9526kHz   -----   9526kHz   -----
Nov 15   9526kHz   -----  9526kHz   -----
Nov 16   9526kHz   *0946-2000-
   0946 EE, 1102 (CC), 1200 JJ, 1300 EE, 1401 IN, 1601 NA, 1602 AA, 1702 SS, 1802 GG, 1902 (EE).
Nov 17   9526kHz   *1100-1800-   1100CC, 1200 JJ, 1300 EE, 1400 IN, 1600 NA, 1603 AA, 1702 SS, 1802 GG.
Nov 18   9526kHz   -1300-1505*    -1300 JJ, 1300 EE, 1400 IN.   9526kHz   *1549-1600-  1549 (IN), 1600 NA, 1602 AA.
Nov 19   9526kHz   -0945-1505*
   0945 EE, 1101 CC, 1206 JJ, 1300 EE, 1400 IN.
  9526kHz   *1604-1900-
   1604 AA, 1700 SS, 1800 GG, 1900 EE.
Nov 20   9526kHz   -0945-1900-   0945 EE, 1100 CC, 1200 JJ, 1300 EE, 1402 IN, 1602 NA, 1604 AA, 1704 SS, 1804 GG, 1904 EE.
Nov 21   9526kHz   *0957-1501*
   0957 (EE), 1101 CC, 1200 JJ, 1300 EE, 1400 IN.
  9526kHz   *1543-1900-
   1543 (IN), 1600 NA, 1602 AA, 1700 SS, 1800 GG, 1900 EE.
Nov 22   9526kHz   *0957-1504*
   0957 (EE), 1100 CC, 1200 JJ, 1300 EE, 1401 IN.
  9526kHz   *1551-2102*
   1551 (IN), 1601 NA, 1604 AA, 1702 SS, 1802 GG, 1902 EE,
   2002 (FF).
Nov 23   9526kHz   *0947-1500*
   0947 EE, 1100 CC, 1200 JJ, 1259 EE, 1400 IN.
  9526kHz   *1554-1900-
   1554 (IN), 1600 NA, 1602 AA, 1702 SS, 1802 (GG), 1902 EE.
Nov 24   9526kHz   -0945-1800-   0945 EE, 1100 CC, 1200 JJ, 1300 EE, 1359 IN, 1559 NA, 1601 AA, 1701 SS, 1801 GG.
Nov 25   9526kHz   *0948-1515*
   0948 EE, 1107 CC, 1200 JJ, 1306 EE, 1400 IN.
  9526kHz   -1600-2100*
   16?? AA, 1702 SS, 1802 GG, 1902 EE, 2002 FF.
Nov 26   9526kHz   *0953-1503*
   0953 EE, 1101 CC, 1201 JJ, 1300 EE, 1401 IN.
  9526kHz   *1551-1900-
   1551 (IN), 1601 AA, 1701 SS, 1801 GG, 1901 EE.
Nov 27   9526kHz   *0952-1550* / *1600-2000-
   0952 EE, 1100 CC, 1200 JJ, 1308 EE, 1400 IN, 1600 NA, 1603 AA, 1702 SS, 1802 GG, 1902 EE, 2002 (FF).
Nov 28   9526kHz   -0945-1900-    0945 EE, 1100 CC, 1200 JJ, 1300 EE, 1400 IN, 1600 AA, 1659 SS, 1759 GG, 1859 EE.
Nov 29   9526kHz   *0948-1522*
   0948 EE, 1100 CC, 1200 JJ, 1300 EE, 1403 IN.
  9526kHz   *1602-1800-
   1602 (IN), 1603 NA, 1607 AA, 1705 SS, 1805 GG.
Nov 30   9526kHz   *0957-1503*
   0957 EE, 1100 CC, 1200 JJ, 1300 EE, 1403 IN.
  9526kHz   *1549-2100*
   1549 (IN), 1600 NA, 1602 AA, 1702 SS, 1802 GG, 1902 EE,
   2002 FF.
Rmks EE : English   CC : Chinese   JJ : Japanese   IN : Indonesian   AA : Arabic   SS : Spanish   GG : German   FF : French.
 Back to Home